Produkter Tjenester Meny

Installasjon av oljetank for Bio fyringsolje

Bio fyringsolje brukes som energikilde til bygg. Fyringsoljen er godkjent energikilde i henhold til "TEK 17". Kjeler kan monteres fra 10-3000 KW, det er imidlertid mest aktuelt i større bygg. Oljen er laget av fornybare råvarer og gir minimale utslipp av partikler og støv.

Du trenger følgende i nybygg:

 • Vannbåren varmeanlegg
 • BIO oljekjele
 • Oljetank, nedgravd eller montert i kjeller/garasje - 1000-3000 liter

Med en enkel tilpasning av oljefyren din kan du velge om du vil fortsette å slippe ut gammel CO2 ved å fyre med fossil fyringsolje eller i stedet gjøre fyringen din CO2-nøytral ved å fyre med Bio olje.

Ved å fyre med Bio-Olje sparer du ikke bare miljøet for klimagassutslipp – du sparer også penger. Prisen på Bio olje er svært konkurransedyktig sammenlignet med vanlig fossil fyringsolje. Du slipper blant annet å betale CO2-avgift.

Det er stor frustrasjon og forvirring på grunn av mangel på økonomisk miljøvennlige alternativer til oppvarming. Nå kan du enkelt gjøre den gode gamle oljefyren din til en av de første virkelig gode miljøvennlige løsningene – raskt!

Før en eventuell konvertering av anlegget anbefaler vi å få utført en befaring

Ved en befaring vil vi gå gjennom følgende:

Tank inne/ute, tankstørrelse

Ved utetank vil det bli vurdert om det er behov for isolering av rør eller varmekabel og behov for isolering eller varmekolbe i tank. Vi vil se på brennertype, pumpetype og filteroppsett. Etter befaring vil vi om ønskelig sende pristilbud på jobb.

For å konvertere anbefaler vi at følgende gjøres:

 • Tankrengjøring og kontroll, dersom tank ikke har vært rengjort siste 3 år eller er yngre enn 3 år
 • Kontroll og eventuelt rens/bytte av slanger/rør
 • Bytte av pakninger/rør/pumpe -> ref sjekkliste fra befaring
 • Innkjøring av bio, når fyringsolje er levert. Serviceteknikker justerer olje-/luftmengde​

Bio8 leverer følgende produkter:

 • Bio8 fyringsolje er en fossil olje
 • B5 fyringsolje inneholder 5% Bio olje. Alle brennere er godkjent for inntil 5 % innblanding
 • B30 fyringsolje inneholder 30 % Bio olje. Denne oljen kan kun brukes av de som har utført en befaring av anlegget
 • B100 fyringsolje inneholder 100 % Bio olje. Denne oljen kan brukes av de som har konvertert anlegget til en Bio brenner
 • Bio8 tilbyr klimakoter for fossil andel i samarbeid med SFT 
 • RME har kuldeegenskaper som er langt bedre enn TME. Dette gjør det mulig å lagre denne på utendørstank. Ved bruk av TME olje må denne lagres på en innetank eller eventuelt en ute tank med varme