Produkter Tjenester Meny

Varmepumper

Energien som finnes i luft, jord, sjø og fjell i form av varme, kan utnyttes til å varme opp boliger.

 

Vi bruker Bosch, Daikin og Panasonic pumper. Etter en del års erfaring velger vi nå bare å selge pumper med best kvalitet og virkningsgrad. I det lange løp er både du som kunde og vi som leverandør tjent med dette.

En varmepumpe kan best sammenliknes med et omvendt kjøleskap, sier Halvor Tuv fra Enovas Svartjeneste. Istedenfor å hente varme ut av kjøleskapet og senke temperaturen inne i skapet, sørger varmepumpen for å hente varme fra naturen og foredle den til behagelig romvarme.

Selv om de enkelte varmepumpene har ulike karakteristikker og energiutbytte, er ekspertene enige om at varmen som leveres til inneluften er større enn forbruket av elektrisitet.

Hva sparer du i kroner og watt?

Litt avhengig av hvilken type varmepumpe du velger, vil du spare fra 20-70% av boligens oppvarmingsbehov. De mest effektive pumpene er de som henter varmen fra berg og vann. Bor du i en bolig på 130 kvm og installerer berg- eller sjøvarmepumpe, vil du med andre ord kunne spare opptil 7500 kWh eller rundt 4.500 kroner årlig ved en strømpris (inkl nettariffen og avgifter) på 60 øre/kWh.

Kjøling koster penger

Plages du av varmen om sommeren kan varmepumpene "snus", slik at de kjøler i stedet for å varme. Men siden dette trekker energi vil deler av energisparingseffekten fra varmepumpen spises opp. Hvorvidt du er villig til å betale for denne komforten blir altså opp til deg.
Det er hovedsakelig to typer varmepumper:

Vann-vann-pumper

Mest aktuelt for deg som skal bygge ny bolig, hovedsaklig fordi ettermontering blir for dyrt. Disse pumpene henter varme fra fjell, sjø eller jord på 6-7 grader, og fordeler varmen via gulvvarme eller radiatorer.

Vanligvis får man bedre varme fra ett vann-vann-anlegg, men prisen er høy. Investeringskostnaden anslås til mellom 70-150.000 kroner. Den bruker ca. 1/3 av den energien den gir. De største besparelsene får en med denne typen varmepumpe.

Luft-luft-pumper

En ren luft-luft-varmepumpe er det billigste alternativet. Prisene varierer fra 20000 til rundt 30.000 kroner ferdig installert. Prisen vil være avhengig av pumpens kapasitet og hvor mye areal som skal oppvarmes. Som navnet tilsier henter luft-luft-pumpene varme fra uteluften. Ulempen med dette er at du mister varmeeffekt jo kaldere det blir. Luft-luft-pumpene avgir minst varme når det er som kaldest ute.

I følge Tuv vil effekten bli gradvis mindre effektiv ned til et sted mellom minus 15 og 20 grader, da den ikke lenger har noen effekt. Her må du altså ha tilleggsoppvarming i form av panelovn eller vedfyring.

- Statistisk sett er det likevel få dager i løpet av et helt år hvor temperaturen er under minus 15 grader. I store deler av landet, særlig langs kysten, ligger snittet på rundt null grader, og da fungerer varmepumpa utmerket, sier Tuv til DinSide.

Siden varmen fra luft-luft pumpene spres fra ett punkt, i likhet med en peis, anbefales det også at boligen har en relativt åpen planløsning for å få jevn varme i i huset.

Det finnes også luft-varmepumper som utnytter energien fra bad- og vaskerom. Dette er en fordel da det er lettere å utnytte luft som allerede er varm og fuktig. I tillegg vil du også slippe unna minuset med kalde utetemperaturer.

Må monteres riktig

Feil montering vil gi dårligere varme. Slurver du med monteringen vil du antagelig også irritere deg over at anlegget bråker. Vi anbefaler derfor at du bruker fagfolk til monteringen, og at du velger en leverandør som kan utføre vedlikehold.

Copyright © 2011 Rognstad VVS. All rights reserved.