Produkter Tjenester Meny

Prosjektering

Vi prosjekter  alle prosjekter i 3D med hjelp av BIM-verktøy som gjør at vi kan planlegge alle faser i prosessen til den minste detalj. Kvalitetsikring, planlegging og HMS står i fokus . God planlegging gir bedre fremdrift og forutsigbarhet for alle parter.

Vi bruker oppdatert programvare for utarbeidelse av prosjektdokumentasjon, nye store anlegg tegnes idag Autodesk Revit 3D med Maicad VVS modul. Når vi er ferdig med jobben, får du også FDV-dokumentasjon. Vi har sentral godkjenning for prosjektering og kontroll i klasse 2 og 3. 

Inviter oss gjerne hjem for å se på hva slags løsninger som kan passe hos deg!

Godkjenninger: