Produkter Tjenester Meny

Kommunal info

Aktuell info  om  vannmåler og VA 

Leveranse av elektroniske kartdata fra Ullensaker Kommune 

Kommune  kan levere VA-kartdata fra kommunens GIS både på DWG og DXF- formatet.  På kommunens nettside finner du en lenke til bestilling av elektroniske kartdata når du trenger det.

Vannmåler Ullensaker

 1. Fyll ut Skjema finnes på kommunens nettsider:trykk link.
 2. postmottak@ullensaker.kommune.no sender dere søknad om vannmåler (Skjema for utlevering/ innlevering av vannmåler)
 3. Henting av vannmåler: Brannmannsvegen 5, Jessheim. Kontaktpersoner: Tormod Løvlien tlf 91105659  Tormod.Lovlien@ullensaker.kommune.no:  og Jon Kjetil Hoel tlf  91387527 Jon.Kjetil.Hoel@ullensaker.kommune.no
 4. Vannmåler Ullensaker huskeliste
 5. vannmaler@ullensaker.kommune.no sender dere 3 stk bilder + utfylt Sjekkliste for kontroll og plombering.
 • Merket «Gnr/Bnr – Adresse – Montering av vannmåler»
  1. Ett nærbilde av selve måler med lokk åpnet slik at vi kan se målerstand og måler nummer.
  2. Ett nærbilde av selve plomben slik at vi kan lese plombe nummeret.
  3. Ett bilde av hele installasjonen, slik at vi kan se de forskjellige komponentene i forbindelse med installasjonen

Bildene legges ved som vedlegg til mail, slik at vi kan gå inn å forstørre dem.

 

 Vedlegg 1 Sjekkliste for kontroll og plombering av vannmåler

 Vedlegg 2 Informasjon til abonnenten

 Vedlegg 3 Informasjon til utførende rørlegger firma

 Vedlegg 4 Vannmåler for KOF grunnlag

 Veiledning for tilbakestrømssikring til bygningseiere og rørleggere

 

Evt: Spørsmål

Galyna Strøm
Saksbehandler

Forvaltning Renovasjon Gebyr

galyna.strom@ullensaker.kommune.no

Telefon  66 10 82 62 / 905 08 702