Produkter Tjenester Meny

Referanser

Vi har utført jobber innen mange ulike fagfelt. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål!

Kløfta Barnehage
Beskrivelse av oppdraget:

 • Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering  
 • Energisentral -Varmepumpe
 • Nybygg - 2 plan
 • Sprinkler,  sanitær, varme i pabygget 
 • Nybygg 1800m2 - Byggningsklasse 2
 • Oppdragsgiver: Kunde:  ØMF  ( Ullensaker Kommune)

Arbeidet utføres i 2021-2022

Lønnegården Terasse 
Beskrivelse av oppdraget:

 • Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering  
 • Energisentral -Varmepumpe
 • Nybygg - Jessheim 
 • Sprinkler,  sanitær, varme i pabygget 
 • Nybygg 5000m2 - Byggningsklasse 2 -45 Leiligheter  - 5 plan 
 • Oppdragsgiver: Kunde:  Granås Entrepenør  ( Ullensaker Kommune)

Arbeidet utføres i 2021-2022

BaneNor -Gardermoen 
Beskrivelse av oppdraget:

 • Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering  
 • Energisentral -Varmepumpe
 • Nybygg -Bream very Good
 • Sanitær, varme i parkeringskjeller , røropplegg  i bygget 
 • Nybygg 2900m2 - Byggningsklasse 3 - 
 • Oppdragsgiver: Kunde: Thordendal AS ( Af -gruppen)

Arbeidet utføres i 2021-2022

Teisgården 
Beskrivelse av oppdraget:

 • Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering  
 • Sanitær, VA-anlegg og Grunnarbeid 
 • Nybygg  -Jessheim 
 • Nybygg 900m2 - Byggningsklasse 2
 • Oppdragsgiver: Kunde: ØMF 

Arbeidet utføres i 2021-2022

Hurdal Skole -Tilbygg 
Beskrivelse av oppdraget:

 • Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering  
 • Energisentral  
 • Nybygg - 
 • Sanitær, varme, VA - grunnarbeid 
 • Nybygg 900m2 - Byggningsklasse 2 
 • Oppdragsgiver: Kunde: Mesterbygg ( Hurdal kommune) 

Arbeidet utføres i 2021-2022

Kilab 
Beskrivelse av oppdraget:

 • Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering  
 • Energisentral -Varmepumpe
 • Nybygg  
 • Grannarbeid, VA  sanitær, varme i pabygget 
 • Nybygg 1200m2 - Byggningsklasse 2
 • Oppdragsgiver: Kunde: Thordendal AS ( Af -gruppen)

Arbeidet utføres i 2021-2022

Vestbyen Leilighetsbygg 
Beskrivelse av oppdraget:

 • Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering  -Kjeller 
 • Energisentral felles for 184 Leiligheter
 • Nybygg,
 • Sprinkel, sanitær, varme i parkeringskjeller , røropplegg til VVS sjakter levert av modulfirma 
 • Nybygg 9000m2 - Byggningsklasse 3
 • Oppdragsgiver: Kunde: Trh-Utvikling AS

Arbeidet utføres i 2019-2021

Vormsund Ungdomskole  
Beskrivelse av oppdraget:

 • Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering
 • Røropplegg i ny idrettshall
 • Energisentral felels for 3 bygg  -650KW-  Pellets biovarme som primærlast , Elkjele spisslast.
 • Rehabilitering og nybygg,
 • Sprinkel, sanitær, varme
 • Nybygg 9000m2 - Byggningsklasse 3
 • Oppdragsgiver: Ruta
 • Kunde: Nes Kommune

Arbeidet utføres i 2019-2021

Vilberg Barneskole 1-7
Beskrivelse av oppdraget:

 • Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering
 • Rehabilitering og nybygg
 • Sprinkel, sanitær, varme
 • Nybygg 7000m2 - Byggningsklasse 3
 • Oppdragsgiver: Backe
 • Kunde: Eidsvoll Kommune

Arbeidet utføres i 2017-2019.

Frankens
Beskrivelse av oppdraget:

 • Nybygg -8 omsorgsboliger for Eidsvoll Kommune
 • Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering
 • Sanitær, varme, Sprinkel og ventilasjon
 • Nybygg 1000m2 - Byggningsklasse 2
 • Oppdragsgiver: Nordbohus

Arbeidet ble utført i 2017-2018

Barneskole 1-7- Nybygg med idrettshall-Hønefoss
Beskrivelse av oppdraget:

 • Bream prosjekt "Good"
 • Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering
 • Sprinkel, sanitær, gulvvarme, varmepumpe for varme og kjøling
 • Nybygg 9500m2 - Byggningsklasse 3
 • Oppdragsgiver: Hent

Arbeidet ble utført i 2017-2018.

Bane Nor
Beskrivelse av tiltaket:

 • Nybygg -Lager og kontorbygg
 • Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering
 • Sanitær, varme, sprinkel
 • Nybygg 5000m2 - Byggningsklasse 2
 • Oppdragsgiver: Ø.M.F

Arbeidet ble utført i 2017-2018

Buddhisttempel
Beskrivelse av oppdraget:

 • Nybygg med  stort utvendig VA-anlegg
 • Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering
 • VA -anlegg . Sanitær, gulvvarme, varmepumpe for varme og kjøling
 • Nybygg 2000m2 - Byggningsklasse 2
 • Oppdragsgiver: Klima og Bygg

Arbeidet ble utført i 2017-2018

Felleskjøpet Kløfta 
Beskrivelse av oppdraget: 

 • Total teknisk entreprise utførelse og prosjektering
 • Sprinkel, sanitær, gulvvarme, varmepumpe for varme og kjøling
 • Nybygg 5000m2 - Byggningsklasse 2
 • Oppdragsgiver: Entrepenør Granås

Arbeidet ble utført i 2016-2017.

Politiets Utendingsenhet-(TRANDUM)
Beskrivelse av oppdraget:

 • Total teknisk entreprise utførelse og prosjektering
 • Sprinkel, sanitær,gulvvarme, energisentral bioolje
 • Modul bygg. Nybygg 5000m2- Byggningsklasse 3-Sykehjem
 • Oppdragsgiver: Malthus AS- Statsbygg

Arbeidet ble utført i 2015-2016.

Klemmaparken-(Idrettshall og passivhus barnehage)
Beskrivelse av oppdraget:

 • Total teknisk entreprise utførelse og prosjektering
 • Sprinkel, sanitær,gulvvarme, energisentral
 • Passivhus. Nybygg 5000m2- Byggningsklasse 3-Barnehage og idrettshaller. Kombi bygg
 • Oppdragsgiver: S-ByggAS- Lunner Kommune

Arbeidet utføres i 2015-2016.