Produkter Tjenester Meny

Gass for næring og industri

Vi leverer komplette varmeanlegg til næringsbygg og industri, og tilbyr service- og vedlikeholdsavtaler for slike anlegg.

Rognstad VVS tar sikkerheten på alvor, vi har kompetanse og erfaring innen området. Vi er godkjent gassteknikker 1 og 2 utførende og prosjekterende, og kan utføre alle gassoppdrag , store og små.

Her er noen av produktene våre:

Gasskjeler
Vi har et komplett leveringsprogram av produkter for vannbåren varme. Det dekker alle ytelsesbehov fra enebolig til fjernvarme og industri.

Strålevarme
Vi har et stort utvalg av produkter fra Fraccaro for oppvarming til små og store industribedrifter og tilbyr de beste løsningene for våre kunder.

Strålevarme avgir varme på samme måte som når sola skinner. Når strålene treffer kroppen, eller andre faste legemer og gjenstander, omdannes energien til varme.

Gassdrevne infrarøde stråleovner er effektive varmekilder som gir direkte oppvarming. Ovnene kan skrus på rett før arbeidsområde skal brukes, og varmer opp lokalet på 15 minutter. Soneinndeling og helautomatisk tidsinnstilling gir fleksibilitet og mulighet for oppvarming av utvalgte områder for dag og ukesinnstillinger.

De er ideelle for oppvarming av uterom, lokaler med høy takhøyde, bygninger som ikke er i kontinuerlig bruk, tørking, av-ising, avfukting av bygninger ved vannskader.

Stråleovnene virker ved at en blanding av gass og luft forbrennes på en keramisk overflate. Overflatetemperaturen er mellom 850 o – 900 o C.

Ovnene rettes mot gulvflaten eller arbeidsområde som skal varmes opp. Strålene blir reflektert og fokusert på et konsentrert område for i gi den nødvendige varmen til det tiltenkte området.

Den infrarøde varmen varmer opp gulvet, arbeidsbenker eller andre ønskelige overflater som deretter varmer opp luften. Dette gir en optimal fordeling av varme i selve arbeidsområde og har minimalt med varmetap til rommet forøvrig

Gassfyrte strålepaneler betraktes som den raskeste og mest kostnadseffektive oppvarmingsmetoden som finnes på varmemarkedet.

Gass brukes gjerne i kombinasjon av varmepumpeløsninger som spisslast.