Pågående prosjekt

Her kan du lese om forskjellige prosjekt som vi jobber med for tiden.

Last ned referanseliste

Vilberg Barneskole 1-7

Beskrivelse av tiltaket:

Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering:

Rehabilitering og nybygg 

Sprinkel, sanitær, varme 

Nybygg 7000m2 - Byggningsklasse 3

Oppdragsgiver: Backe

Kunde: Eidsvoll Kommune

Arbeidet utføres i 2017-2019.

se annonse bygg.no

Buddhisttempel

Beskrivelse av tiltaket:

Nybygg med  stort utvendig VA-anlegg

Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering:

VA -anlegg . Sanitær, gulvvarme, varmepumpe for varme og kjøling.

Nybygg 2000m2 - Byggningsklasse 2.

Oppdragsgiver: Klima og Bygg

Arbeidet utføres i 2017-2018

se annonse bygg.no

Bane Nor

Beskrivelse av tiltaket:

Nybygg -Lager og kontorbygg

Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering:

Sanitær, varme, Sprinkel 

Nybygg 5000m2 - Byggningsklasse 2.

Oppdragsgiver: Ø.M.F

Arbeidet utføres i 2017-2018

se annonse bygg.no

Frankens

Beskrivelse av tiltaket:

Nybygg -8 omsorgsboliger for Eidsvoll Kommune.

Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering:

Sanitær, varme, Sprinkel og ventilasjon

Nybygg 1000m2 - Byggningsklasse 2.

Oppdragsgiver: Nordbohus

Arbeidet utføres i 2017-2018

Barneskole 1-7- Nybygg med idrettshall-Hønefoss

Beskrivelse av tiltaket:

Bream prosjekt "  Good"

Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering:

Sprinkel, sanitær, gulvvarme, varmepumpe for varme og kjøling.

Nybygg 9500m2 - Byggningsklasse 3

Oppdragsgiver: Hent .

Arbeidet utføres i 2017-2018.

se annonse bygg

Nannestad Ungdomskole 

Beskrivelse av tiltaket:

rehabilitering av alle rør og nytt varmesystem.  

Total teknisk entreprise VVS utførelse og prosjektering:

Sanitær, gulvvarme, varmepumpe for varme og kjøling.

Nybygg 10000m2 - Byggningsklasse 3

Oppdragsgiver: Hent .

Arbeidet utføres i 2016-2017

 se annonse bygg.no

Felleskjøpet Kløfta

Beskrivelse av tiltaket:

Total teknisk entreprise utførelse og prosjektering:

Sprinkel, sanitær, gulvvarme, varmepumpe for varme og kjøling.

Nybygg 5000m2 - Byggningsklasse 2.

Oppdragsgiver: Entrepenør Granås.

Arbeidet utføres i 2016-2017.

Se annonse Bygg

Buddismetempel
Hønefoss skole 1-7 BREAM
Felleskjøpet -Ny butikk og Verksted
Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue' does not contain a definition for 'caption'
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_app_plugins_thirdlight_thirdlight_grid_editor_cshtml.Execute() in c:\Sites\VB2017\App_Plugins\ThirdLight\thirdlight-grid-editor.cshtml:line 5
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\Sites\VB2017\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 19

Politiets Utendingsenhet-(TRANDUM)

Beskrivelse av tiltaket:

Total teknisk entreprise utførelse og prosjektering:

sprinkel, sanitær,gulvvarme, energisentral bioolje.

Modul bygg. Nybygg 5000m2- Byggningsklasse 3-Sykehjem.

Oppdragsgiver: Malthus AS- Statsbygg.

Arbeidet utføres i 2015-2016.

http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/Trandum-3/

rb.no

Passivhus barnehage og idrettshall

Beskrivelse av tiltaket:

Total teknisk entreprise utførelse og prosjektering:

Sprinkel, sanitær,gulvvarme, energisentral.

Nybygg 5000m2- Byggningsklasse 2.

Oppdragsgiver: S-BYGG - Lunner Kommune.

Arbeidet utføres i 2015-2016.

Se Link bygg.no

Klemmaparken -Idrettspark

Kroken Caravan

Beskrivelse av tiltaket:

Total teknisk entreprise utførelse og prosjektering:

Sanitær,gulvvarme, , varmepumpe luft/vann

Nybygg 3500m2- Byggningsklasse 2.

Oppdragsgiver: Consto AS.

Arbeidet utføres i 2015-2016

http://www.bygg.no/article/1265059 ​